Filozofia 2023, Wrzesień

Pojęcie osobowości w filozofii i socjologii

Pojęcie osobowości w filozofii i socjologii

Podczas gdy pojęcie „człowiek” podkreśla jego biospołeczne pochodzenie, „osobowość” kojarzy się głównie z jego aspektami społecznymi i psychologicznymi. Termin „osobowość” pochodzi od łacińskiego słowa persona, oznaczającego maskę

Han Xiang Zi: nieśmiertelna mądrość

Han Xiang Zi: nieśmiertelna mądrość

Bohaterowie starożytnej historii Chin są jak hieroglify. Tajemnicze, piękne, a czasem niezrozumiałe. Niewiele osób wie, co mają na myśli, a między tłumaczami nie ma zgody. Ale te znaki oznaczają „Nieśmiertelnych” w panteonie Tao. W sumie jest ich 8

Plato, "Menon" - jeden z dialogów Platona: podsumowanie, analiza

Plato, "Menon" - jeden z dialogów Platona: podsumowanie, analiza

Gdzie rodzi się prawda? Oczywiście w sporze. Wiemy to od czasów Sokratesa iz jego lekkiej ręki. Ale nie wszystkie argumenty są równie przydatne. Niektórzy są w stanie ją zabić. Dialogi Platona to spór, który generuje prawdę poprzez logiczne rozumowanie

Pojęcie, rodzaje i przykłady abstrakcji. Myślenie abstrakcyjne

Pojęcie, rodzaje i przykłady abstrakcji. Myślenie abstrakcyjne

Abstrakcja to nic innego jak odwrócenie uwagi, mentalny krok od rozważanego, badanego lub dyskutowanego tematu, przeprowadzany w celu określenia i podkreślenia najważniejszych, istotnych punktów, cech, elementów przez uogólnienie. Mówiąc prościej, jest to sposób na mentalną eliminację niepotrzebnych rzeczy, pomagający skupić się na tym, co najważniejsze. Jednocześnie zarówno uogólniona, jak i szczegółowa

Filozofia wieku. Siedmioletnie cykle życia człowieka

Filozofia wieku. Siedmioletnie cykle życia człowieka

Każda żywa istota na świecie podlega cykliczności. A człowiek nie jest wyjątkiem. Istnieje opinia, że jego rozwój związany jest z liczbą „siedem”. Co siedem lat jego wartości i światopogląd zmieniają się dramatycznie. Przestudiowanie takiego punktu widzenia będzie bardzo przydatne i interesujące

Michel de Montaigne, filozof renesansu: biografia, pisma

Michel de Montaigne, filozof renesansu: biografia, pisma

Pisarz, filozof i nauczyciel Michel de Montaigne żył w epoce, gdy renesans już się kończył, a reformacja zaczęła. Urodził się w lutym 1533 w rejonie Dordogne (Francja). Zarówno życie, jak i twórczość myśliciela są swego rodzaju odzwierciedleniem tego „środkowego” okresu międzyczasowego

Istnienie to Znaczenie, istota i typy

Istnienie to Znaczenie, istota i typy

Do czego jest podobna egzystencja? Pojęcie to często łączy się ze słowem „byt”. Ma jednak z nim różnicę polegającą na tym, że jest wyłącznie aspektem bytu, w byciu zwykle rozumianym w znaczeniu wszystkiego, co istnieje na świecie. Istnienie jest zawsze czymś indywidualnym. Zastanów się, jak wyjaśniają to filozofowie

Co jest ważne w kobiecie dla mężczyzny i odwrotnie: mity, strategie poszukiwania partnerów

Co jest ważne w kobiecie dla mężczyzny i odwrotnie: mity, strategie poszukiwania partnerów

Główną cechą kobiety, nawet u naszych przodków, była umiejętność tworzenia i utrzymywania sojuszy w społeczeństwie. W starożytnym społeczeństwie ludzi, dla których umiejętność zdobywania pożywienia i zdolność obrony przed wrogami była znacznie ważniejszymi umiejętnościami, umiejętności społeczne nie były tak szeroko stosowane

Paul Holbach: biografia, data i miejsce urodzenia, podstawowe idee filozoficzne, książki, cytaty, ciekawostki

Paul Holbach: biografia, data i miejsce urodzenia, podstawowe idee filozoficzne, książki, cytaty, ciekawostki

Holbach wykorzystał swoje popularyzatorskie zdolności i niezwykły umysł nie tylko do pisania artykułów do Encyklopedii. Jednym z najważniejszych zajęć Holbacha była propaganda skierowana przeciwko katolicyzmowi, duchowieństwu i ogólnie religii

Jaka jest różnica między prawdą a prawdą: pojęcie, definicja, istota, podobieństwo i różnica

Jaka jest różnica między prawdą a prawdą: pojęcie, definicja, istota, podobieństwo i różnica

Pojęcia takie jak prawda i prawda mają zupełnie inną istotę, chociaż wiele z nich nie jest do tego przyzwyczajonych. Prawda jest subiektywna, a prawda obiektywna. Każda osoba ma prawdę czysto osobistą, może ją uznać za prawdę niepodważalną, z którą inne osoby są zobowiązane, jego zdaniem, się zgodzić

Foucault Michel: biografia i filozofia

Foucault Michel: biografia i filozofia

Foucault Michel różnił się od innych filozofów tym, że patrzył na świat pod innym kątem. Oceniał wydarzenia w oparciu o swoje doświadczenie i przekonania, co sprawia, że jego twórczość jest interesująca dla czytelników

Duch absolutny: koncepcja, teoria

Duch absolutny: koncepcja, teoria

Dzisiaj porozmawiamy o człowieku, myślicielu, który słusznie jest szczytem niemieckiej filozofii klasycznej. Porozmawiamy o słynnym twórcy praw dialektyki, który zasłynął z całkowicie unikalnego spojrzenia na świat, które oczywiście rozwija idee jego poprzedników, ale wznosi je na niesamowitą wysokość. System ducha absolutnego, idealizm absolutny jest pomysłem tego konkretnego filozofa

Świadomość, jej pochodzenie i istota. Problem świadomości w historii filozofii

Świadomość, jej pochodzenie i istota. Problem świadomości w historii filozofii

Świadomość powinna być uważana za drugą najszerszą po materii kategorię filozoficzną. Dostojewski był zdania, że człowiek jest tajemnicą. Jego świadomość również można uznać za tajemniczą. A dzisiaj, gdy jednostka pogrążyła się w wieloaspektowych tajemnicach stworzenia i rozwoju świata, tajemnice jego wnętrza, w szczególności tajemnice jego świadomości, są przedmiotem zainteresowania publicznego i nadal pozostają tajemnicze. W naszym artykule przeanalizujemy pojęcie świadomości, jej pochodzenie, istotę

Tematem filozofii jest Definicja pojęcia, znaczenia, problemu

Tematem filozofii jest Definicja pojęcia, znaczenia, problemu

Jedną z głównych ludzkich potrzeb jest potrzeba wiedzy. Na przestrzeni dziejów ludzkości rozwijała się, poszerzając swoją wiedzę i granice. Proces poznania naukowego to systematyczna edukacja. Jako jej główne elementy wyróżnia się podmiot i przedmiot wiedzy. Podsumowując, możemy podać ogólną definicję podstawowych pojęć związanych z teorią poznania

Uogólnienie i ograniczenie pojęć w logice: rodzaje, metody, przykłady

Uogólnienie i ograniczenie pojęć w logice: rodzaje, metody, przykłady

Jaka jest generalizacja i ograniczenie pojęć w logice? Trudno to krótko opisać, ponieważ dyscyplina ma charakter filozoficzny i odwołuje się do wielu niuansów. Generalizacje i ograniczenia oraz procesy ich realizacji są ściśle powiązane z mechanizmami logicznymi

Ścieżka kreatywna: koncepcja, rodzaje, cechy i główne etapy

Ścieżka kreatywna: koncepcja, rodzaje, cechy i główne etapy

Czy wiesz, między innymi, czym różni się człowiek od zwierzęcia? Zdolność do twórczej aktywności. Czym jest kreatywność? Jakie są prawdziwe cele i motywy tego procesu? Jakie rodzaje działań twórczych istnieją? A jak znaleźć swoją osobistą ścieżkę twórczą? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w naszym artykule

Listy filozoficzne P. Ya. Chaadaeva: dożywotnia publikacja

Listy filozoficzne P. Ya. Chaadaeva: dożywotnia publikacja

Tematem naszego artykułu będzie życie i twórczość jednego z najzdolniejszych myślicieli w Rosji. Człowieka, który stał się przodkiem swoistej rewolucji w świadomości społeczeństwa, w duchowych poszukiwaniach rosyjskiej inteligencji, w zrozumieniu, czym jest Rosja na świecie i jakie jest jej miejsce. Osoby, która w odpowiednim czasie odnajdzie zupełnie wyjątkowe wydarzenia. Dzisiaj porozmawiamy o P. Ya Chaadaev i jego filozoficznych listach

Podstawowe prawa filozofii: interpretacja i znaczenie

Podstawowe prawa filozofii: interpretacja i znaczenie

Filozofia wydaje nam się nauką siwych, długobrodych starszych, którzy poświęcili całe swoje życie nauczaniu, a my nawet boimy się podejść. Ale postaramy się w możliwie najprostszy sposób opowiedzieć o podstawowych postulatach. Nagle poczujesz smak i wkrótce otworzy się na świat kolejny obszar dyscypliny, nazwany Twoim imieniem?

Philip Melanchthon: biografia, historia pracy, prace

Philip Melanchthon: biografia, historia pracy, prace

31 stycznia 2019 r. mija 522. rocznica urodzin Philippa Melanchtona, słynnego humanisty, teologa, nauczyciela i wybitnej postaci reformacji protestanckiej w Niemczech. Po latach eksperci od reformacji są zgodni: bez niego nigdy by to nie nastąpiło. W 2018 roku, 28 sierpnia, obchodzono 500. rocznicę jego przemówienia inauguracyjnego wygłoszonego na Uniwersytecie w Wittenberdze. Był najlepszym przyjacielem Marcina Lutra i jego ulubionym intelektualnym sparingpartnerem

Filozoficzne znaczenie problemów bytu: istota, główne aspekty i ich znaczenie

Filozoficzne znaczenie problemów bytu: istota, główne aspekty i ich znaczenie

Bycie jest najbardziej fundamentalnym fundamentem filozofii. Termin ten odnosi się do rzeczywistości, która istnieje obiektywnie. Nie zależy od ludzkiej świadomości, emocji czy woli. Byt jest badany przez taką naukę, jak ontologia. Pozwala uświadomić sobie jej obiektywnie zróżnicowaną różnorodność, tworząc powierzchowne postrzeganie świata. Filozoficzne znaczenie problemu bytu, jego znaczenie, aspekty i ich znaczenie zostaną omówione w artykule

Hermeneutyka Schleiermachera: główne tezy, teoria i dalszy rozwój idei

Hermeneutyka Schleiermachera: główne tezy, teoria i dalszy rozwój idei

Hermeneutyka Schleiermachera zasługuje na szczególną uwagę. W filozofii jest to teoria rozumienia komunikacji językowej. Definiuje się ją jako przeciwieństwo, a nie utożsamianie z jego wyjaśnieniem, zastosowaniem lub tłumaczeniem. Generalnie hermeneutyka jest dyscypliną, która powinna być uniwersalna, to znaczy taka, która ma zastosowanie w równym stopniu do wszystkich obszarów tematycznych

Transcendentalna jedność apercepcji: koncepcja, istota i przykłady

Transcendentalna jedność apercepcji: koncepcja, istota i przykłady

Świat jest względnie stały. Ale wizja osoby w stosunku do niego może się zmienić. W zależności od tego, jaka to wizja, odpowiada nam takimi kolorami. Zawsze możesz znaleźć na to dowód. Świat ma wszystko, co człowiek chce zobaczyć. Ale niektórzy skupiają się na dobru, podczas gdy inni skupiają się na złych. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego każda osoba widzi świat inaczej

Kim są agnostycy i dlaczego odmawiają możliwości poznania świata?

Kim są agnostycy i dlaczego odmawiają możliwości poznania świata?

Z ogólnej charakterystyki nieklasycznej teorii poznania należy zapamiętać listę poglądów na filozoficzny aspekt możliwości poznania świata. Optymizm to stanowisko filozoficzne, które uznaje poznanie świata przez człowieka, sceptycyzm to stanowisko filozoficzne, które budzi wątpliwości co do osiągnięcia wiedzy absolutnej. Agnostycyzm to stanowisko, które zaprzecza możliwości poznania. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest agnostycyzm, kim są agnostycy i dlaczego odmawiają możliwości poznania świata

Epistema to Pojęcie, podstawowe zasady teorii, tworzenia i rozwoju

Epistema to Pojęcie, podstawowe zasady teorii, tworzenia i rozwoju

Epistema (z greckiego ἐπιστήμη „wiedza”, „nauka” i ἐπίσταμαι „wiedzieć” lub „wiedzieć”) jest centralnym pojęciem teorii „archeologii wiedzy” Michela Foucaulta, wprowadzonym w pracy „ Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych” (1966). To bardzo popularny termin w filozofii

Esencja świadomości: pojęcie, struktura, typy

Esencja świadomości: pojęcie, struktura, typy

Być może żaden aspekt umysłu nie jest bardziej znany ani bardziej tajemniczy niż umysł i nasze świadome doświadczanie siebie i świata. Problem świadomości jest być może centralnym problemem współczesnego teoretyzowania na temat umysłu. Pomimo braku jakiejkolwiek uzgodnionej teorii świadomości, panuje powszechna, choć nie powszechna zgoda, że odpowiednie ujęcie umysłu wymaga jasnego zrozumienia samego siebie i jego miejsca w naturze

Filozofia wedyjska: podstawy, okres wyglądu i cechy

Filozofia wedyjska: podstawy, okres wyglądu i cechy

Słowo „filozofia” ma greckie korzenie. Dosłownie z tego języka jest tłumaczone jako phileo - "kocham", a sophia - "mądrość". Jeśli weźmiemy pod uwagę interpretację ostatniego z tych słów, oznacza to umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Oznacza to, że po przestudiowaniu czegoś uczeń próbuje to wykorzystać w życiu. W ten sposób człowiek zdobywa doświadczenie

Danilevsky Nikolai: biografia, główne idee teorii, działalność twórcza, prace naukowe

Danilevsky Nikolai: biografia, główne idee teorii, działalność twórcza, prace naukowe

Wiele osób wie o walce między słowianofilami a mieszkańcami Zachodu. O przebiegu panslawizmu - też. Wśród nazwisk osób, które należały do słowianofilów i wierzyły, że Rosja była przeznaczona na pierwsze miejsce wśród państw słowiańskich, wyróżnia się - nazwisko naukowca, filozofa, socjologa, kulturologa, botanika Nikołaja Jakowlewicza Danilewskiego. W naszym materiale - opowieść o jego życiu i badaniach naukowych

Sens ludzkiego życia. Jaki jest sens ludzkiego życia? Problem sensu życia człowieka

Sens ludzkiego życia. Jaki jest sens ludzkiego życia? Problem sensu życia człowieka

Jaki jest sens ludzkiego życia? Wiele osób przez cały czas zastanawiało się nad tym pytaniem. Dla niektórych problem sensu ludzkiego życia w ogóle nie istnieje, ktoś widzi istotę bycia w pieniądzach, ktoś - w dzieciach, ktoś - w pracy itp. Oczywiście nad tym pytaniem zastanawiali się też wielcy tego świata: pisarze, filozofowie, psychologowie. Poświęcali temu lata, pisali traktaty, studiowali dzieła swoich poprzedników itp. Co o tym powiedzieli?

Hierarchia wartości. Aksjologia – doktryna wartości

Hierarchia wartości. Aksjologia – doktryna wartości

Jedną z najważniejszych różnic między człowiekiem a zwierzętami jest obecność świadomego stosunku do rzeczywistości, a także twórczy i twórczy początek, duchowość, moralność. Nie wystarczy, aby jakakolwiek osoba zaspokajała tylko swoje potrzeby fizjologiczne. Posiadając świadomość, emocjonalność, intelekt i wolę, człowiek coraz bardziej interesował się różnymi zagadnieniami filozoficznymi, w tym problemem wartości, ich typów, znaczenia dla siebie i społeczeństwa, ludzkości jako całości

Życie jest niesprawiedliwe: cytaty, rozumowanie

Życie jest niesprawiedliwe: cytaty, rozumowanie

Życie nie jest sprawiedliwe. Większość ludzi zgadza się z tym stwierdzeniem. Dlaczego tak się dzieje, spróbujmy zrozumieć materiał artykułu

Filozof Fryderyk Engels: biografia i działalność

Filozof Fryderyk Engels: biografia i działalność

Friedrich Engels (lata życia 1820-1895) urodził się w mieście Barmen. W tym mieście uczęszczał do szkoły do 14 roku życia, a następnie do gimnazjum w Elberfeld. Za namową ojca w 1837 r. porzucił studia i rozpoczął pracę w należącej do rodziny firmie handlowej

Biografia i prace Marksa. Filozof Karol Marks: ciekawe fakty z życia

Biografia i prace Marksa. Filozof Karol Marks: ciekawe fakty z życia

Karl Marx to wybitny niemiecki filozof XIX wieku, którego prace w dużej mierze wpłynęły na wydarzenia polityczne rozwijające się w Rosji w XX wieku

Filo z Aleksandrii – żydowski filozof I wieku

Filo z Aleksandrii – żydowski filozof I wieku

Filo z Aleksandrii (Żyd) - teolog i myśliciel religijny, który mieszkał w Aleksandrii od około 25 pne. mi. do 50 AD mi. Był przedstawicielem żydowskiego hellenizmu, którego centrum znajdowało się wówczas właśnie w Aleksandrii. Miał wielki wpływ na rozwój wszelkiej teologii. Powszechnie znany jako twórca doktryny Logosu. W tym artykule porozmawiamy o doktrynie filozoficznej tego myśliciela

Jak definiujemy pozytywne cechy osobowości

Jak definiujemy pozytywne cechy osobowości

Cechy pozytywne mogą być dziesiątki, jeśli nie setki. Ale bardzo rzadko wszystkie cechy można połączyć w jedną osobę. Cechy charakteru kobiet i mężczyzn są różne. To naturalne, że mężczyzna ma silną wolę i silną wolę, ale dla kobiety preferowana jest dobroć i kobiecość

Heidegger Martin: biografia, filozofia

Heidegger Martin: biografia, filozofia

Heidegger Martin (lata życia - 1889-1976) jest jednym z twórców takiego kierunku filozofii jak niemiecki egzystencjalizm. Urodził się w 1889, 26 września w Messkirche

Czy poważna osoba jest szczęśliwa?

Czy poważna osoba jest szczęśliwa?

Napisano setki stron, artykułów, książek o niebezpieczeństwach wiecznego zmartwienia i korzyściach płynących ze śmiechu. Pozostajemy jednak przekonani, że sukces może odnieść tylko osoba poważna. Ten, kto chodzi w klasycznym garniturze, jest zawsze schludny, nosi okulary, jeździ drogim zagranicznym samochodem, nigdy się nie spóźnia i nie wygłupia się

Strażnik paleniska - wymuszona rola czy prawdziwe kobiece szczęście?

Strażnik paleniska - wymuszona rola czy prawdziwe kobiece szczęście?

Czy kobieta w XXI wieku powinna zachować rolę gospodyni domowej, czy jest to relikt przeszłości? Praktyka pokazuje, że role odnoszącej sukcesy kobiety biznesu i „domowej” dziewczyny są dość kompatybilne

Co to jest etyka? Pojęcie etyki zawodowej

Co to jest etyka? Pojęcie etyki zawodowej

Wydaje się, że każda osoba ma swoją własną piramidę wartości stworzoną przez całe życie. W rzeczywistości układa się w dzieciństwie. Informacje otrzymywane przez dziecko w wieku poniżej 6 lat trafiają bezpośrednio do podświadomości. Dotyczy to również etycznych standardów zachowania, które dzieci otrzymują obserwując poczynania rodziców i słuchając ich rozmów. Etyka jest pojęciem bardzo starożytnym i oznacza naukę, która bada działania ludzi, normy ich zachowania, ich cechy moralne i moralne

Istota moralności: pojęcie, struktura, funkcje i pochodzenie

Istota moralności: pojęcie, struktura, funkcje i pochodzenie

Życie jest uwikłane w sieć moralności, a my nieświadomie stajemy się „ofiarami” niezrozumiałej istoty. Za każdym rogiem ukradkiem jest wybór moralny. Jesteśmy na półce dylematów porównując ceny za pomyłkę. A skoro naszym przeznaczeniem jest być pochłoniętym uśmiechniętą moralnością, to przyjrzyjmy się najpierw bliżej, czy ten słodki uśmiech nie przypomina wilczego uśmiechu?

Jakie sfery życia publicznego wyróżniają eksperci?

Jakie sfery życia publicznego wyróżniają eksperci?

Nasz artykuł opowie Ci, na jakie sfery życia publicznego są dziś podzielone i jaki istnieje między nimi związek